pomoc | extranet internet creator

Poczta e-mail

Konfiguracja poczty e-mail

Nawigacja

Treść strony

Konfiguracja programu: Microsoft Outlook Express

W celu skonfigurowania skrzynki e-mail prosimy postępować krok po kroku zgodnie z poniżej zamieszczonymi zdjęciami:

wyświetl galerię w Cooliris
 • krok 1
  krok 1
 • krok 2
  krok 2
 • krok 3
  krok 3
 • krok 4
  krok 4
 • krok 5
  krok 5
 • krok 6
  krok 6
 • krok 7
  krok 7
 • krok 8
  krok 8
 • krok 9
  krok 9
 • krok 10
  krok 10
 • krok 11
  krok 11

Problemy z konfiguracją programu

Najczęściej spotykanym problemem występującym podczas użytkowania programu Microsoft Outlook Express jest nagły brak możliwości odbioru/wysyłki poczty email, pomimo uprzednio prawidłowo dokonanej konfiguracji obsługi konta e-mail (prościej: konto "wczoraj" działało, żadne ustawienia nie zostały zmienione, teraz obsługa konta nie działa).

Przy próbie wysłania lub odebrania poczty e-mail może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędach:

Nie można znaleźć serwera. (Konto: nazwa konta, Serwer POP: 'poczta', Numer błędu: 0x800ccc0d)
 
-lub-
 
Zadanie „nazwa serwera — Wysyłanie i odbieranie” zgłosiło błąd 0x800ccc0f): „Połączenie z serwerem zostało przerwane. Jeżeli problem będzie występować nadal, skontaktuj się z administratorem serwera lub usługodawcą internetowym. Odpowiedź serwera: ? K”
 
-lub-
 
Połączenie zostało nieoczekiwanie zakończone przez serwer. Możliwe powody to: problem z serwerem, problem z siecią lub długi czas nieaktywności. Konto: nazwa konta, Serwer: „nazwa serwera”, Protokół: POP3, Odpowiedź serwera: „+OK”, Port: 110, Secure(SSL): NO/YES, Numer błędu: 0x800ccc0f

W takim wypadku należy:

 • usunąć wszelkie wiadomości ze skrzynki nadawczej,
 • ponownie skonfigurować obsługę konta e-mail wykonując następujące czynności:
  1. usunięcie obsługi konta e-mail (w menu Narzędzia wybieramy opcję "Konta...", w zakładce "Poczta" wskazujemy konto e-mail a następnie wybieramy przycisk "Usuń") - nie zostaną usunięte żadne wiadomości ani wprowadzone kontakty,
  2. zamknięcie programu Microsoft Outlook Express,
  3. ponowne uruchomienie programu Microsoft Outlook Express,
  4. dodanie obsługi konta e-mail.

Uwaga!
Opisany powyżej problem wynika z błędu w programie Microsoft Outlook Express, a nie z konfiguracji serwera pocztowego.

Zmiana loginu (identyfikatora) skrzynki e-mail

W celu zmiany loginu (identyfikatora) skrzynki e-mail należy wyedytować ustawienia skrzynki: z menu "Narzędzia" > "Konta..." wskazujemy skrzynkę e-mail a następnie wybieramy przycisk "Właściwości". W zakładce "Serwery" w sekcji "Serwer poczty przychodzącej" dokonujemy stosownej zmiany w polu "Nazwa konta" (patrz powyższy zrzut ekranu kroku 9).

Identyfikator od 1 stycznia 2012 r. przyjmuje postać: [nazwa_skrzynki]@[domena_pocztowa]

Przykład: jan.kowalski@extranet.pl

Dane firmy

extranet Joanna Paździerska
ul. Wielki Rów 40B
87-100 Toruń

e-mail: biuro@extranet.pl

NIP: 879-118-34-25
REGON: 871179250

Kontakt

Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00

Napisz do nas

Zachęcamy do kontaktowania się z nami

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.