pomoc | extranet internet creator

Uzyskiwanie dostępu do usługi Google Maps Javascript API v3

Nawigacja

Treść strony

Uzyskiwanie dostępu do usługi Google Maps Javascript API v3

Niektóre funkcjonalności systemu netadmin/bip.net (np. obsługa punktów na mapie wydarzenia w module "Kalendarium") wykorzystują usługę zewnętrzną Google Maps poprzez Javascript API v3.

W celu zapewnienia ich poprawnego działania należy uzyskać klucz API (API Key) a następnie wprowadzić go w stosownym polu modułu "konfiguracja - parametry drzewa".

W dniu 11 czerwca 2018 r. Google zastąpił bezpłatną usługę "Google Maps" płatną usługą "Google Maps Platform". W przypadku wykorzystania z "Maps JavaScript API" użytkownik konta Google otrzymuje kredyt o wartości 200 USD miesięcznie. Wymagane może być skonfigurowanie płatności na koncie Google. Więcej informacji można znaleźć na stronach:

 

Jak uzyskać klucz Google Maps Javascript API v3?

Należy odwiedzić stronę dokumentacji usługi Google Maps Javascript API: zakładka "Guides" (wytyczne), podmenu "Authentication and Quota" (autentykacja i limit), pozycja "Get API Key" (uzyskaj klucz API) a następnie wybrać przycisk "GET A KEY" (uzyskaj klucz API). Przeprowadzenie operacji będzie wymagało zalogowania się do usług Google.

Jakie są najczęściej występujące problemy?

Gdy zamiast mapy wyświetla się komunikat pokroju "Ops. Coś poszło nie tak" najczęściej przyczyną jest brak aktywacji API (Google Maps Javascript API) na stronie konsoli deweloperskiej.

Informacja techniczna: w konsoli przeglądarki internetowej (najczęściej wywoływanej klawiszem F12) wyświetla się pozycja:

Google Maps API error: ApiNotActivatedMapError https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-messages#api-not-activated-map-error

Rozwiązaniem powyższego problemu jest wykonanie poniższych kroków:

  1. odwiedzenie strony konsoli deweloperskiej;
  2. z menu "Interfejsy API i usługi" wywołanie modułu "Biblioteka";
  3. odszukanie sekcji "Interfejsy Google Maps API" i wybranie pozycji "Maps JavaScript API";
  4. (opcjonalnie) zaakceptowanie warunków korzystania z usługi;
  5. wybranie istniejącego projektu (lub wybranie przycisku "Utwórz projekt");
  6. na karcie (danego) projektu wybranie przycisku "Włącz API";
  7. zalecane jest wprowadzenie ograniczenia użycia utworzonego klucza API wyłącznie do domen internetowych Klienta; ustawienie można wprowadzić wybierając w menu "Interfejsy API i usługi" pozycję "Dane logowania" a następnie wywołać formularz edycji klucza, gdzie stosowne pola znajdują się w sekcji "Akceptuj żądania od tych odsyłających adresów HTTP (witryn internetowych)".

Dane firmy

extranet Joanna Paździerska
ul. Wielki Rów 40B
87-100 Toruń

e-mail: biuro@extranet.pl

NIP: 879-118-34-25
REGON: 871179250

Kontakt

Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00

Napisz do nas

Zachęcamy do kontaktowania się z nami

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.