pomoc | extranet internet creator

Sposób określania statusu dostępności cyfrowej strony internetowej

Nawigacja

Treść strony

Sposób określania statusu dostępności cyfrowej strony internetowej

O stronie internetowej dostępnej cyfrowo mowa jest w art. 5 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848; dalej Ustawa):

  • ustęp nr 3 wskazuje zapewnienie dostępności cyfrowej z uwzględnieniem wymagań określonych w pkt 9, 10 i 11 normy EN 301 549 V2.1.2, która to norma wskazuje wytyczne dostępności cyfrowej WCAG 2.1 na poziomie AA opracowanej przez konsorcjum W3C,
  • ustęp nr 1 odwołuje się do załącznika Ustawy, gdzie zostały zamieszczone wszystkie wytyczne (kryteria sukcesu) dostępności cyfrowej WCAG 2.1 z wyłączeniem kryterium sukcesu 1.2.4 "Napisy rozszerzone (na żywo)" o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1 Ustawy,
  • ustęp nr 2 precyzuje zapewnienie "funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości", czyli wszystkich 4 zasad składających się na wytyczne dostępności cyfrowej WCAG 2.1.

Dlatego do określania przez firmę extranet statusu dostępności cyfrowej strony internetowej dla treści wskazanych w ustawie, czyli nieuwzględniających treści podlegających wyłączeniu na mocy art. 3 Ustawy, przyjęto następujące zasady:

  • status "zgodna" - spełnianie wszystkich wytycznych WCAG (brak niezgodności);
  • status "częściowo zgodna" - niespełnianie chociażby jednej z wytycznych WCAG (występują niezgodności);
  • status "niezgodna" - niespełnianie wszystkich wytycznych WCAG (występują niezgodności).

Podczas badania brane są pod uwagę jedynie te wytyczne (kryteria sukcesu), które dotyczą badanej strony internetowej - przykład: jeżeli na badanej stronie internetowej nie występują treści multimedialne to nie brane pod uwage są wytyczne (kryteria sukcesu) związane z multimediami.

Jednakże opublikowany w dniu 19 sierpnia 2019 r. przez Ministerstwo Cyfryzacji na jego stronie BIP, na podstawie art. 12 ust. 7 Ustawy, dokument "Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności" wielokrotnie używa sformułowania "zgodności z (całą) ustawą", które jest szersze niż zakres wskazany w art. 5 Ustawy. Dodatkowo w kontekście "częściowej zgodności" i "niezgodności" dokument nakazuje wskazanie w treści "Deklaracji Dostępności" niezgodności lub wyłączeń (z art. 3 Ustawy).

W hierarchii prawa wpierw obowiązuje zapis ustawy (tutaj art. 5 Ustawy) a dopiero później akt wykonawczy wydany na podstawie art. 12 ust. 7 ustawy (tutaj dokument "Warunki techniczne publikacji [...]), który to akt wykonawczy nie może rozszerzać (przekraczać) delegacji ustawowej (tutaj z art. 5 Ustawy).

W związku z powyższym określenie statusu dostępności cyfrowej strony internetowej wg zapisów dokumentu "Warunki techniczne publikacji [...]" przeprowadzane wg następującej zasady:

  • status "zgodna" - spełnianie wszystkich wytycznych WCAG (brak niezgodności) oraz brak powoływania się na wyjątki z art. 3 ustawy;
  • status "częściowo zgodna" - niespełnianie chociażby jednej z wytycznych WCAG (występują niezgodności) lub występują wyjątki z art. 3 ustawy;
  • status "niezgodna" - niespełnianie chociażby jednej z wytycznych WCAG (występują niezgodności) lub występują wyjątki z art. 3 ustawy.

jest nieprawidłowy i nie jest stosowany przez firmę extranet.

Dane firmy

extranet Joanna Paździerska
ul. Wielki Rów 40B
87-100 Toruń

e-mail: biuro@extranet.pl

NIP: 879-118-34-25
REGON: 871179250

Kontakt

Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00

Napisz do nas

Kontakt Stopka
*
*
*
 
*
 
*

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.