pomoc | extranet internet creator

Mail.app (macOS/MacOSX)

Nawigacja

Treść strony

Konfiguracja programu: Mail.app (macOS/MacOSX)

Po uruchomieniu programu "Mail.app" w którym nie zostało skonfigurowane jakiekolwiek konto nastąpi automatyczne wywołanie okna "Wybierz dostawcę konta (Mail)..." - w pozostałych przypadkach (np. konieczności zmiany ustawień dodanego konta) w menu "logo Apple" należy wybrać pozycję "Preferencje..." (lub użyć skrótu klawiszowego Cmd+,) gdzie po wybraniu zakładki "Konta" należy wskazać odpowiednie konto na wykazie kont.

W celu dodania nowego konta w oknie "Wybierz dostawcę konta (Mail)..." należy:

  1. wskazać ostatnią pozycję "Inne konto pocztowe..." i wybrać przycisk "Dalej",
  2. w oknie "Dodaj konto (Mail)" uzupełnić pola "Adres email" oraz "Hasło" i wybrać przycisk "Zaloguj się",
  3. w wyświetlonym oknie uzupełnić pola "Serwer poczty przychodzącej" oraz "Serwer poczty wychodzącej" w zależności od wyboru dokonanego w polu "Typ konta" (patrz podstrona "Konfiguracja poczty e-mail"),
  4. wybrać przycisk "Zaloguj się".

Program "Mail.app" w wersjach dla systemów macOS starszych niż Monterey i systemów MacOSX może prosić również o uzupełnienie pól związanych z portami dla serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej (patrz podstrona "Konfiguracja poczty e-mail").

Dane firmy

extranet Joanna Paździerska
ul. Wielki Rów 40B
87-100 Toruń

e-mail: biuro@extranet.pl

NIP: 879-118-34-25
REGON: 871179250

Kontakt

Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00

Napisz do nas

Zachęcamy do kontaktowania się z nami

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.