pomoc | extranet internet creator

Systemy CMS

System CMS netadmin / bip.net

Nawigacja

Treść strony

Procedura konfigurowania udostępniania treści w serwisie Facebook

Aby poprawnie skonfigurować a następnie udostępniać treści w serwisie Facebook z poziomu panelu administracyjnego systemu netadmin należy wykonać instrukcje przedstawione:

 • w sekcji "Tworzenie i konfiguracja aplikacji w serwisie Facebook dla deweloperów"
 • w sekcji "Konfiguracja aplikacji serwisu Facebook w systemie netadmin"

Aby udostępniać posty w serwisie Facebook z poziomu systemu netadmin należy wykonać instrukcję przedstawioną:

 • w sekcji "Korzystanie z funkcji udostępniania posta w serwisie Facebook z poziomu panelu administracyjnego systemu netadmin"

Tworzenie i konfiguracja aplikacji w serwisie Facebook dla deweloperów

Należy wykonać poniżej przedstawione kroki:

 1. zalogować się w serwisie Facebook
 2. przejść do serwisu "Twórcy Aplikacji": https://developers.facebook.com
 3. w menu "Moje aplikacje" ("My Apps") wybrać pozycję "Register as Developer"
 4. zaakceptować "Facebook Platform Policy" i "Polityka prywatności Facebooka" a następnie wybrać przycisk "Dalej"
 5. zweryfikować konto w serwisie Facebook, o ile czynność nie została uprzednio wykonana; następnie należy wybrać przycisk "Zarejestruj się"
 6. w menu "Moje aplikacje" ("My Apps") wybrać pozycję "Add a New App"
 7. w oknie "Add a New App" wybrać pozycję (platformę) "www" (Strona internetowa) a następnie:
  1. wybrać przycisk "Skip and Create App ID"
  2. wprowadzić nazwę aplikacji (wyświetlana ona będzie przy opublikowanych postach)
  3. wskazać odpowiednią kategorię (np. "Aplikacje dla stron")
  4. zatwierdzić formularz przyciskiem "Create App ID"
  5. powinno nastąpić przeniesienie do ekranu głównego aplikacji (Dashboard); jeśli tak się nie stanie to należy odświeżyć bieżącą stronę (np. klawiszem F5) a następnie wybrać z menu "My Apps" nazwę aplikacji (patrz punkt 7.2.)
 8. z menu aplikacji wybrać pozycję "Ustawienia" ("Settings")
 9. w zakładce "Podstawowe" ("Basic"):
  1. wybrać przycisk "Dodaj platformę" ("Add Platform") a następnie w oknie "Wybierz platformę" ("Select Platform") wybrać pozycję "Strona internetowa" ("Website")
  2. w polu "Site URL" wprowadzić główną domenę panelu administracyjnego systemu netadmin
   np. jeśli panel jest dostępny pod adresem:
   - https://aktualizacja.nazwa-jednostki.moja-strona.pl to należy wprowadzić https://aktualizacja.nazwa-jednostki.moja-strona.pl
   - https://nazwa-jednostki.moja-strona.pl/aktualizacja to należy wprowadzić https://nazwa-jednostki.moja-strona.pl/
  3. odnotować wartości z pól "Identyfikator aplikacji" ("App ID") i "Sekretny kod" ("App Secret") ponieważ będą potrzebne przy konfiguracji aplikacji serwisu Facebook w systemie netadmin
  4. zatwierdzić formularz przyciskiem "Zapisz zmiany" ("Save Changes")
 10. w zakładce "Zaawansowane" ("Advanced"):
  1.  w sekcji "Client OAuth Settings" (jeśli dostępna) uzupełnić pole "Valid OAuth redirect URIs" podając pełny adres panelu administracyjnego systemu netadmin z doklejonym na końcu fragmentem: /redir,fb_share
   np. https://aktualizacja.nazwa-jednostki.moja-strona.pl/redir,fb_share lub
   https://nazwa-jednostki.moja-strona.pl/aktualizacja/redir,fb_share
  2. zatwierdzić formularz przyciskiem "Zapisz zmiany" ("Save Changes")
 11. w celu dodawania nowych użytkowników serwisu Facebook mogących korzystać z aplikacji:
  1. z menu aplikacji wybrać pozycję "Roles"
  2. w sekcji "Roles" wybrać przycisk np. "Add Administratorzy" ("Add Administrator")
  3. w wyświetlonym oknie wprowadzić nazwę użytkownika serwisu Facebook lub jego "fbid" (więcej informacji: https://www.facebook.com/help/211813265517027);
   nazwę użytkownika lub jego "fbid" najłatwiej uzyskać z adresu profilu użytkownika np.:
   - nazwa użytkownika dla adresu https://www.facebook.com/jan.kowalski to: jan.kowalski
   - fbid dla adresu https://www.facebook.com/profile.php?id=1234567890 to: 1234567890
  4. zatwierdzić formularz przyciskiem "Wyślij"
 12. w celu upublicznienia aplikacji należy z menu aplikacji wybrać pozycję "App Review" i w sekcji "Udostępnić aplikację [nazwa aplikacji] publicznie?" ustawić przycisk w pozycję "Tak"

Uwaga: krok 11) można pominąć jeśli aplikacja zostanie zgłoszona do "Login Review" i przejdzie proces z wynikiem pozytywnym (więcej informacji: https://developers.facebook.com/docs/facebook-login/review)

Konfiguracja aplikacji serwisu Facebook w systemie netadmin

Poniższa instrukcja dotyczy użytkowników kont rodzaju "Główni administratorzy systemu".

Należy:

 1. zalogować się do panelu administracyjnego systemu netadmin; domena panelu musi być zgodna z wartością pola "Site URL" aplikacji serwisu Facebook - patrz punkt 9.2. "Tworzenie i konfiguracja aplikacji [...]"
 2. na ekranie "Pulpit" z menu funkcjonalnego "Konfiguracja" wybrać pozycję "parametry wdrożenia"
 3. w zakładce "Inne parametry" uzupełnić pola sekcji "Ustawienia aplikacji udostępniania treści w serwisie Facebook" - patrz punkt 9.3. "Tworzenie i konfiguracja aplikacji [...]"
 4. zachować zmiany przyciskiem "Zatwierdź"

Korzystanie z funkcji udostępniania posta w serwisie Facebook z poziomu panelu administracyjnego systemu netadmin

Po przeprowadzeniu konfiguracji aplikacji serwisu Facebook w systemie netadmin możliwe będzie korzystanie z funkcji udostępniania posta w serwisie Facebook:

 • w module "Struktura drzewa"
 • w module "Zawartość strony"

W celu wywołania funkcjonalności należy:

 1. opcjonalnie wskazać element do udostępnienia (np. konkretną stronę/treść)
 2. z menu funkcjonalnego w sekcji "Udostępnij" wybrać pozycję "w serwisie Facebook" co spowoduje wyświetlenie się nowego okna przeglądarki internetowej
 3. zalogować się w serwisie Facebook i autoryzować dostęp do aplikacji (przy pierwszym wywołaniu funkcjonalności udostępniania);
  jeśli podczas próby logowania w serwisie Facebook wystąpi błąd pokroju "Aplikacja nieskonfigurowana: Ta aplikacja jest jeszcze w trybie deweloperskim i nie masz do niej dostępu [...]" należy skontaktować się z osobą, która przygotowała aplikację w serwisie Facebook w kontekście punktu 11 "Tworzenie i konfiguracja aplikacji [...]"
 4. w wyświetlonym formularzu udostępniania posta wypełnić przynajmniej wymagane pola; pole "Adres URL linku" zostanie wstępnie wypełnione o ile wskazano element do udostępnienia (patrz punkt 1)
 5. zatwierdzić formularz przyciskiem "Udostępnij"

Uwaga nr 1: zarządzanie udostępnionymi postami (np. edycja, usuwanie) możliwe jest tylko z poziomu serwisu Facebook
Uwaga nr 2: Serwis Facebook licząc 90 dni od dnia 2017-04-18, w których udostępnił interfejs programistyczny (API) w wersji 2.9, przy publikowaniu posta zaprzestał wsparcia dla pól związanych ze zdjęciem ("Adres URL zdjęcia", "Tytuł linku", "Opis linku", "Podpis linku")

Data publikacji: 2015-09-04, ostatnia aktualizacja: 2016-06-02

Dane firmy

ul. Wielki Rów 40B
87-100 Toruń

NIP: 879-118-34-25
REGON: 871179250

Kontakt

e-mail: biuro@extranet.pl

Dział handlowy:
tel.: +48 733 533 521

Dział administracyjny:
tel.: +48 695 423 695

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 8-16

Napisz do nas

Kontakt Stopka
*
*
*
 
*
 
*

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.

Deklaracja Dostępności