pomoc | extranet internet creator

Baza wiedzy

Nawigacja

Treść strony

Dostępne dokumenty PDF

Pracownicy jednostek podlegających pod treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 r., poz. 526) powinny zapoznać się z artykułem "Zasady publikacji" opublikowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej zawierającym instrukcję tworzenia dostępnych dokumentów w programie Microsoft Word. Instrukcja przedstawia sposoby spełniania wytycznych WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 na poziomie AA.

Lekturę powyższej instrukcji polecamy wszystkim osobom tworzącym dokumenty.

Dane firmy

extranet Joanna Paździerska
ul. Wielki Rów 40B
87-100 Toruń

e-mail: biuro@extranet.pl

NIP: 879-118-34-25
REGON: 871179250

Kontakt

Godziny pracy: poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00

Napisz do nas

Zachęcamy do kontaktowania się z nami

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska.